seznam článků

Životní pojištění při hypotéce: samozřejmost, či hloupost?

Názory na toto téma jsou často zcela diametrální. Na jednu stranu každé pojištění spojené s hypotékou něco stojí a ztěžuje tak splácení hypotéky samotné. Na druhou stranu v případě dočasné platební neschopnosti jednotlivce či rodiny může jít o poslední záchranu. Konečné rozhodnutí klienta by tak nemělo padnout bez znalosti faktů.
Dle toho, jaké rizikové situace jsou kryty, lze obecně rozlišit následující tři varianty (úrovně) pojištění úvěru:

  • Pojištění pro případ smrti a plné invalidity
  • Pojištění pro případ smrti, plné invalidity a pracovní neschopnosti
  • Pojištění pro případ smrti, plné invalidity, pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání

Pokud nastane některá z uvedených rizikových situací a způsob, jímž tato situace nastala, není uveden ve výlukách, hradí pojišťovna za klienta po určitou dobu splátku hypotečního úvěru či např. v případě smrti nebo invalidity uhradí najednou celou nesplacenou část. Pokud se týká konkrétních částek měsíčního pojistného pro jednotlivé úrovně pojištění úvěru, pohybují se od cca 3 % do cca 7 % z měsíčních splátek hypotečního úvěru. To není vůbec málo, u průměrné hypotéky jde za celou dobu jejího trvání o necelých sto tisíc korun.
Zde jsou příkladové měsíční splátky u konkrétních hypotečních bank:měsíční splátky hypotečních bank

Pozn.: Pojištění pokrývá rizika k hypotéce 2,5 milionu korun na 30 let, úroková sazba 3,50 % p. a.
Varianta 1 : Rizika úmrtí, invalidity, pracovní neschopnosti
Varianta 2: V1 + ztráta zaměstnání
* Unicreditbank umožňuje krytí rizika pouze na úmrtí a k tomu lze sjednat pouze jedno z pojištění:
Invalidita, nebo Ztráta zaměstnání, anebo Pracovní neschopnost.

Jedná se o poměrně drahý produkt, o to pozorněji je pak třeba číst pojišťovací podmínky. U jednotlivých druhů pojištěných rizik existují i tzv. výluky neboli situace, kdy pojišťovna neposkytuje pojistné plnění. V případě pojištění pracovní neschopnosti z důvodu nemoci nebo úrazu se může jednat např. o těhotenství, porod, léčení závislosti, neschopnost z důvodu plastické operace, psychického onemocnění nebo i důsledků nemoci či úrazu, který vznikl při lyžování mimo vyznačené trasy. Nárok na plnění z pojištění v důsledku pracovní neschopnosti je navíc až po uplynutí tzv. čekací doby, která obvykle bývá v řádu i několika měsíců. Proto je potřeba, aby i klient, který má uzavřeno k hypotéce pojištění, přece jenom měl dostatečnou finanční rezervu. Holt na banky se člověk nikdy nesmí zcela spolehnout.

Co se týče výluky v případě rizika ztráty zaměstnání, je zde obvykle taktéž aplikována čekací lhůta v řádu několika měsíců, a navíc je po dobu několika měsíců omezeno i vyplácení pojistného plnění. Důležitou podmínkou při pojištění tohoto rizika je taktéž podmínka, že zaměstnanec musí mít uzavřenou smlouvu na dobu neurčitou a nesmí být ve zkušební době. Dále musí jít o případ, kdy je propuštěn zaměstnanec z organizačních důvodů, tedy nikoliv z důvodu porušení pracovní kázně, dohodou apod.

Kdo by se tedy měl pojistit?

O pojištění hypotečního úvěru (resp. splátek hypotečního úvěru) by měl určitě přemýšlet živitel rodiny neboli ta osoba, jejíž výpadek příjmu by ohrozil existenční minimum rodiny. Naopak u osoby, která splácí hypoteční úvěr v souvislosti s pořízením nemovitosti jako investice, kdy tuto nemovitost pronajímá a splátky hypotečního úvěru kryje výdělkem z pronájmu, nemusí být toto pojištění tak důležité. Důležité je však vždy provést důkladnou analýzu celé situace klienta a vhodné zajištění příjmu řešit koncepčně - nejlépe v rámci Osobního finančního konceptu pro klienta. Věci v našem životě většinou těsně souvisí, zvláště pak když jde o peníze.

Komentovat

Komentáře

Tento článek zatím nikdo nekomentoval.