seznam článků

Penzijní vs. stavební spoření - co je výhodnější?

V minulých dnech jsem byl přítomen sporu dvou známých, kteří se snažili za každou cenu uhájit svůj způsob investování. Samozřejmě se nemohli shodnout na jednom výsledku, protože každý z nich hájil to své – jeden stavební spoření, druhý doplňkové penzijní spoření. Oba znali výhody svého řešení, ale o tom druhém nevěděli téměř nic. Když se zdálo, že spor nedopadne dobře, pokusil jsem se je usmířit a vše vysvětlit.
Obě možnosti mají totiž své výhody, ale i nějaká omezení. Volbu mohou ovlivnit základní faktory jako je věk, požadovaná délka spoření či potřeba určit dědice těchto prostředků.

Penzijní spoření

Mezi výhody penzijního spoření bezesporu patří vyšší státní dotace, kratší vázací doba (5 let) pro výplatu zůstatku smlouvy včetně státní dotace a lze zde určit oprávněnou osobu neboli dědice (vhodné tedy pro případy, kdy na smlouvu fakticky spoří potomek důchodce). Není žádný poplatek za uzavření ani za vedení smlouvy, protože náklady na správu jsou již započítány ve zhodnocení. I za předpokladu možného nulového zhodnocení je výnos dán přiznaným státním příspěvkem. Penzijní spoření však má i svou nevýhodu - zhodnocení může být o něco nižší než u stavebního spoření. Velkou nevýhodou, pro srovnání konkrétně se stavebním spořením, je, že ukončení smlouvy a výplata státního příspěvku je podmíněna nejen minimální dobou spoření 5 let, ale také dosažením důchodového věku.
Zmíněný případ byl u klientů, kteří spoří na rodná čísla svých rodičů, kteří jsou v penzi a sami na stavební ani penzijní spoření nespoří.

Stavební spoření

Mezi přednosti stavebního spoření řadíme garantované zhodnocení 2 % ročně. V případě výpovědi do dvou let klient dostane vždy svoje vklady, které jsou ze zákona pojištěny, byť bez státního příspěvku.
Nevýhodou však je nemožnost stanovit oprávněnou osobu a ten, kdo fakticky spořil, se v rámci případného dědického řízení nemusí k prostředkům dostat.

Tato příhoda, kterou jsem popsal, se může v podstatě stát každému z vás, i když se kvůli tomu nebudete s nikým přít. V současné době je finanční trh v takovém pohybu, kdy jedna novinka stíhá druhou, jednotlivé instituce se snaží předstihnout ve své nabídce ty ostatní. A není dost dobře možné, aby člověk, zabývající se profesně něčím jiným, mohl všechny informace a možnosti finančního trhu správně vyhodnotit. Proto jsme tu my poradci, abychom vždy a za všech okolností uměli dobře poradit a připravit to správné řešení.
Tabulka, kterou přikládám, jen velmi stručně ukazuje ty hlavní rozdíly mezi stavebním spořením a doplňkovým penzijním spořením a v podstatě přesně demonstruje klady a zápory, které jsem zmínil o pár řádků výše.
Rozhodnutí však pojďme udělat společně.

 

(Článek byl sepsaný ve spolupráci s panem Pavlem Ciznerem.)

Komentovat

Komentáře

Tento článek zatím nikdo nekomentoval.