seznam článků

Opravdu je výhodné ukončit stavební spoření ?

Peníze ze stavebního spoření již vyberete i bez soudu

Dne 6. 4. 2016 vyšla ve sbírce zákonů změna zákona o stavebním spoření týkající se výpovědí smluv nezletilých klientů. Tímto krokem nabývá tato změna zákona platnosti a rodiče nemusí mít obavu, že s výpovědí smlouvy budou muset automaticky k opatrovnickému soudu. Dosud bylo nutné pro výplatu prostředků získat souhlas opatrovnického soudu.

Co to znamená pro klienty?

Pokud bude potřeba vypovědět smlouvu o stavebním spoření dítěti, postačí, aby se na ukončení shodli oba rodiče (všichni zákonní zástupci).

Smlouva však nesmí být v tzv. vázací lhůtě, typicky tak musí být starší 6 let. Nová úprava tímto mechanismem brání jednání, kdy by rodiče mohli zrušit stavební spoření dítěti předčasně jen na základě svého úsudku, a tím by dítě přišlo o státní příspěvek.

Nebudou-li však všichni zákonní zástupci souhlasit s ukončením smlouvy nezletilého účastníka, bude se i nadále vyžadovat souhlas soudu.

Nové podmínky se vztahují i na všechny uzavřené smlouvy. Účinnosti novela nabude formálním uveřejněním ve sbírce zákonů, což znamená, že do konce dubna by měla být účinná.

Proč se stavební spořitelny klientům snaží za každou cenu ukončit současnou smlouvu?

Stavební spořitelny se již delší snaží ukončovat starší smlouvy klientů, které jsou více úročeny. U starších smluv s vyšším zhodnocením nad 3,0% p.a. začaly stavební spořitelny již před několika lety s účtováním vyšší poplatku za roční vedení smlouvy.

V poslední době snaha ukončit starší smlouvy ještě více graduje. V posledním roce většina stavebních spořitelen snížila garantované zhodnocení na vklady na 0,5 - 1,1% p.a.

Většina z nás má na uzavřených smlouvách garantované zhodnocení alespoň 2,0% p.a. Pokud mají spořitelny konkurovat v úvěrech sazbám hypotéčních úvěrů, tak potřebují starší, více úročené, smlouvy ukončit v co největším počtu. V tuto chvíli je cena překlenovacích úvěrů a řádných úvěrů vyšší než u hypoték.

Prodejci stavebních spořitelen plošně obesílají a obvolávají klienty, že je výhodné stávající smlouvu zrušit. A své tvrzení doplňují zavádějícími výpočty. Je třeba si uvědomit, že prodejci (záměrně používám toto označení namísto poradce) stavebních spořitelen jsou placeni za uzavření nové smlouvy ne za pokračování současné. Pokud máte smlouvu s vyšší tzv. cílovou částkou, platili jste navíc vyšší částku za uzavření smlouvy. Tento náklad na začátku Vám snižuje celkový výnos.

V dané chvíli, po vázací lhůtě 6ti let, stavební spoření funguje prakticky jako termínovaný vklad s 3 měsíční výpovědní lhůtou. Pokud máte například naspořeno na stavebním spoření 200.000 Kč pak Vám smlouva přinese garantované zhodnocením 3,0% p.a. toto zhodnocení je tvořeno roční státní podporou 2.000 Kč (což znamená zhodnocení 1% k částce 200Tis.) a garantovaným zhodnocením 2% p.a. od stavební spořitelny. Při zůstatku cca 100.000 Kč máte při stejných parametrech garantované zhodnocení 4% p.a.

V tomto modelovém případě, kdy máte přístup k penězům do 3 měsíců, lepší státem garantované (nebo pojištěné) zhodnocení nenajdeme. Stavební spoření má stále oprávněné místo v portfoliu rodinných úspor.

Zhodnocení na „stavebku“ pak můžeme samozřejmě konfrontovat s negarantovanými produkty – podílové fondy, konkrétní korporátní dluhopisy, investice do komodit, akcie, atd., kde je možné dosáhnout vyššího (ale také žádného) zhodnocení.

Pozor na předplácení vstupních poplatků v podílových fondech

U pravidelného spoření může být vhodné kombinovat vklady na stavební spoření s pravidelnou investicí do podílových fondů. Dejte si pozor na poradce/prodejce, kteří Vám radí předplácet vstupní poplatky na velmi dlouhou dobu. Při předčasném ukončení takové investice by to pro Vás mohlo znamenat značnou ztrátu. Nákladovost takového řešení pak může být na úrovni Investičního životního pojištění.

Komentovat

Komentáře

Tento článek zatím nikdo nekomentoval.