seznam článků

Daň z převodu a daň z nabytí nemovitosti

Zákon, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí je schválen a uveřejněn ve Sbírce zákonů pod č. 254/2016 Sb. Účinnosti nabude 1.11.2016.

Poplatníkem daně z nabytí nemovité věci je nově kupující, prodávající za úhradu daně nebude ručit. Tím odpadne zajišťování úhrady daně z nabytí jako součást kupní smlouvy.

Zákon obsahuje další změny, např.:

• Stávající osvobození převodu novostaveb se nově nevztahuje na nedokončené (rozestavěné) nemovitosti. Osvobozen je pouze první převod dokončené stavby či jednotky, nebo pozemku, jehož je dokončená stavba součástí a převod staveb či jednotek s povolením předčasného užívání.

• Předmětem daně je inženýrská sít, která je součástí budovy. Jednodušší bude zdanění směny nemovitostí, rozhodný bude doplatek.

Daň z převodu se nově týká také nebytových jednotek, které jsou zkolaudovány jako studia nebo ateliéry.

Výše daně zůstává stejná - 4% ze základu daně, tj. ze sjednané (kupní) ceny nebo srovnávací daňového hodnoty.

Lhůta pro podání daňového přiznání a úhradu zálohy na daň je nadále 3 měsíce od provedení vkladu vlastnického práva.

Rozhodným je datum podání návrhu na vklad kupní smlouvy:

- do 31.10.2016 - daň podle stávajících pravidel: poplatníkem je prodávající, kupující je ručitelem za úhradu daně.

- od 1.11.2016 - daň dle nových pravidel: poplatníkem daně je nabyvatel (kupující).

Pozor, pro platbu daně z převodu nemovitosti a daně z nabytí nemovitostí má většina Finančních úřadů jiné číslo účtu.

Komentovat

Komentáře

Tento článek zatím nikdo nekomentoval.