seznam článků

Změny v úvěrech a hypotékách od 1. 12. 2016

Nový zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, nabude účinnosti dne 1. 12. 2016. Zákon zlepšuje postavení dlužníka při žádosti o úvěr i v průběhu splácení. Poskytovatelům a zprostředkovatelům úvěrů ukládá velký výčet nových povinností.

V novém zákoně jsou upraveny:

  1. Spotřebitelský úvěr.
  2. Spotřebitelský úvěr na bydlení = spotřebitelský úvěr s účelem investice do bydlení nebo zajištěný nemovitostí (hypotéky, americké hypotéky, tzv. předhypotéky a úvěry poskytované stavebními spořitelnami).
  3. Vázaný spotřebitelský úvěr = spotřebitelský úvěr, který je vázaný na koupi zboží, např. prodej na splátky nebo leasing.

HLAVNÍ OBLASTI ZMĚN:

1. Informace pro klienta

Zprostředkovatel bude povinen klienta vždy informovat o své registraci u ČNB, a jaký typ úvěru je oprávněn zprostředkovávat. Klient má právo na informaci o výši provize vyplácené zprostředkovateli, která musí být také součástí předsmluvní informace. Na formulář předsmluvních informací bude nutné klientovi povinné poskytovat více informací, včetně RPSN, “celkové náklady úvěru” a “celková částka úvěru”, která je součtem jistiny a celkových nákladů. Bude rozlišeno podobně jako je dnes běžné u investic zdali zprostředkovatel poskytuje klientovi “doporučení” nebo „radu“.

  • tzv. rada = na základě analýzy je vybráno 1 řešení. „Rada“ má zákonem stanovené přísné formální požadavky na obsah.
  • tzv. doporučení = výběr několika pro klienta vhodných řešení, rozhodnutí je na klientovi.

O komunikaci (jednání) s klientem je zprostředkovatel povinen vyhotovovat záznam, který bude povinně archivován.

2. Možnost rozmyslet si / odstoupit od smlouvy

Pro spotřebitelské úvěry zůstane stávající pravidlo, kdy klient nejdříve podepíše smlouvu o úvěru a od ní může bez uvedení důvodu oznámením věřiteli bezplatně do 14 dnů odstoupit.

U úvěrů na bydlení klient obdrží závazný návrh smlouvy nejméně 14 dnů předem a v této lhůtě si pak může rozmyslet, zda ji podepíše nebo nepodepíše.

3. Některé důležité nové povinnosti banky

  • Ověřování úvěruschopnosti. Zákon klade důraz na ověřování bonity a banky tak budou přísnější.
  • Informace o nové úrokové sazbě. Informaci o nové úrokové sazbě klienti nově obdrží nejméně 3 měsíce před koncem fixace.
  • Právo na získání vyčíslení bez zbytečného odkladu po sdělení záměru předčasné splátky. Ve vyčíslení bude uvedena celková částka s rozdělením na jistinu, úrok a další náklady spojené s předčasným splacením.

4. Předčasné splacení úvěrů od 1. 12. 2016

Spotřebitelské úvěry jiné než na bydlení je možné předčasně splatit nově: v případě plnění z pojistného plnění určeného k zajištění úvěru a v případě variabilní sazby.

Spotřebitelské úvěry na bydlení (hypotéky)

V případě prodeje financované nebo zastavené nemovitosti, lze splatit úvěr zcela za poplatek 1% z předčasně splácené výše úvěru, max. 50 tis. Kč a to nejdříve po 2 letech od uzavření úvěrové smlouvy. Dále jsou vyjmenované případy, kdy lze splatit úvěr předčasně zdarma: z pojistného plnění určeného k zajištění úvěru; u úvěrů s variabilní sazbou; v důsledku úmrtí, dlouhodobé nemoci nebo invalidity dlužníka.

Dále u všech hypoték od 1. 12. 2016 bude možné částečně splatit až 25% celkové částky úvěru každý rok, a to vždy 1 měsíc před výročím uzavření úvěrové smlouvy. Banky nejsou jednotné v názoru, zda se 25% bude počítat ze sjednané či vyčerpané výše úvěru.

Ondřej Marek

Komentovat

Komentáře

Tento článek zatím nikdo nekomentoval.