seznam článků

Nenechte si vzít příspěvky zaměstnavatele

Jak lze změnou penzijního připojištění ušetřit desetitisíce korun? Stačí maličkost, kterou je změna typu smlouvy Penzijního připojištění. V následujícím článku popíšu rozdíly tzv. Transformovaného fondu (smlouvy „penzijního připojištění“ sjednané před rokem 2013) a Doplňkového Penzijního Spoření (tzv. Účastnické fondy), smlouvy založené po 1. 1. 2013. Transformovaný fond lze převést na Doplňkové Penzijní Spoření (dále jen DPS), naopak ne.

Rozdílné parametry Transformovaného fondu a DPS

Jeden z rozdílů je zdanění při výplatě naspořených prostředků při standardním ukončení smlouvy v 60ti letech. Při jednorázově výplatě se daní se příspěvek zaměstnavatele a zhodnocení srážkovou daní 15%. To platí jak pro DPS tak Transformovaný fond.

Pokud uvedu konkrétní případ, kdy máte naspořen příspěvek zaměstnavatele např. ve výši 200.000 Kč, tak je forma výplaty a zdanění v případě:

1. Transformovaného fondu

a) jednorázově - daní se příspěvek zaměstnavatele a zhodnocení srážkovou daní 15%

b) formou renty, kterou je možné zvolit nejkratší na dobu 10ti let

2. Doplňkové penzijní spoření

a) jednorázově – také se daní příspěvek zaměstnavatele a zhodnocení srážkovou daní 15%

b) formou renty, kterou je možné zvolit na nejkratší dobu na 3 roky. U DPS je tedy výhoda, že je možné využít kratší dobu pro nezdanění příspěvku zaměstnavatele a zhodnocení.

V tomto případě, kdy je naspořený příspěvek zaměstnavatele 200.000 Kč, tak ušetříte na zdanění min. 30.000 Kč a další prostředky tím, že nebudou zdaněny výnosy, které se vytvořily za celou dobu trvání smlouvy.

Výhody Doplňkového Penzijního Spoření

  • Na výběr několik variant investičních strategií. Nejčastěji konzervativní, vyvážená, dynamická. Za minimální poplatky můžete získat kvalitní rozložení investice do akcií.
  • zrušení 18 let jako hranice pro uzavření smlouvy. Smlouvu může uzavřít i zákonný zástupce pro nezletilé dítě. V takovém případě si účastník bude moci vybrat třetinu vlastních příspěvků v 18 letech věku, pokud smlouva běžela alespoň 120 měsíců a 24 měsíců před dosažením 18 let věku nedošlo k převodu od jiné penzijní společnosti. Tento produkt tak může maximálně využít efektu složeného úročení a naučit mladší generace k dlouhodobému odkládání relativně malých částek, které však mohou znamenat v důchodovém věku výrazný krok k finanční nezávislosti.
  • Regulované poplatky za správu 0,4 – 1 % z objemů prostředků

Společné parametry Transformovaného fondu a DPS

• Oddělení majetku účastníků a správců

• Stejné státní dotace 90 Kč (300 kč příspěvek) – 230 Kč (1.000 Kč příspěvek) měsíčně dle výše úložky.

• U fyzických osob možnost odpočtu vkladů z daňového základu až 24.000,- Kč ročně, což znamená, že má klient spořit měsíčně 3.000 Kč pro plné využít státních subvencí (do 31.12.2016 byl maximálně optimální částka 2.000 Kč měsíčně).

• Zvýšení částky, kterou může účastníkovi přispívat zaměstnavatel (platí již od 1. ledna 2017). Vklad zaměstnavatele na smlouvu penzijního připojištění je u zaměstnanců osvobozen od platby daně z příjmů a sociálního a zdravotního pojištění až do výše 50 tisíc korun ročně (dříve 30 000 Kč ročně).

Ondřej Marek

Komentovat

Komentáře

Tento článek zatím nikdo nekomentoval.